Η ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια ψυχολογική θεραπεία για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να κάνει ένα άτομο να υποφέρει, και έχει ως στόχο να φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που σκέφτεται, νιώθει ή συμπεριφέρεται, στο πλαίσιο των διαπροσωπικών του σχέσεων, στην προσωπικότητα του, ή στην υγεία του.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια στενή συνεργασία – συμμαχία με τον ψυχολόγο. Είναι μια αρχή, μια είσοδος σε ένα περιβάλλον, στο οποίο μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αφεθεί, να πούμε αυτό που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, χωρίς κριτική.

Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας μπορεί να μας ζητηθεί να κάνουμε ασκήσεις στο εξωτερικό των συνεδριών, να βουτήξουμε μέσα σε καταστάσεις ή συναισθήματα που μας φοβίζουν, να μιλήσουμε για πράγματα που ανέκαθεν έχουμε κρατήσει για τον εαυτό μας, να παρατηρήσουμε ότι οι σχέσεις που έχουμε διαμορφώσει με τον περίγυρο μας αλλάζουν όσο εμείς προχωράμε, και να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε μερικές ιδέες και μερικές συμπεριφορές. Είναι μια διεργασία εμπλουτιστική – αλλά και προκλητική.

Αν και η ψυχοθεραπεία απευθύνεται και σε ομάδες, σε οικογένειες ή σε ζευγάρια, το πιο διαδεδομένο πλαίσιο και αυτό που συναντάμε πιο συχνά είναι αυτό της ατομικής θεραπείας.

Στο γραφείο μου παρέχω συνεδρίες ατομικής θεραπείας, τόσο από κοντά όσο και με τη χρήση της τεχνολογίας, για ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψυχολόγο.

Οι προσεγγίσεις που ακολουθώ είναι η γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία και η θεραπεία σχημάτων:

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία
Η κεντρική ιδέα της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις και η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζονται από τις γνωσίες, δηλαδή τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις ερμηνείες που κάνουν για τον εαυτό τους ή για τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται.

Αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί να παρατηρούμε ανθρώπους να αντιδρούν διαφορετικά σε παρόμοια γεγονότα.

Ήδη άλλωστε ο αρχαίος Έλληνας στωικός φιλόσοφος Επίκτητος είχε πει ότι «Οι άνθρωποι ενοχλούνται όχι από τα γεγονότα, αλλά από τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν σχετικά με τα γεγονότα».

Στόχος της θεραπείας είναι η αναγνώριση και αντίστοιχα η τροποποίηση των δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών.
Η θεραπεία σχημάτων
Η κεντρική ιδέα της θεραπείας σχημάτων είναι ότι τα σχήματα είναι βασικές δομές της προσωπικότητας που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σκέφτονται, νιώθουν, συμπεριφέρονται και σχετίζονται με τους άλλους.

Τα σχήματα δημιουργούνται όταν οι πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού που αναπτύσσεται δεν καλύπτονται. Είναι το αποτέλεσμα τοξικών εμπειριών της παιδικής ηλικίας και, αν και είναι δυσλειτουργικά, διατηρούνται στην ενήλικη ζωή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης ανάγκης για συνέπεια.

Το σχήμα είναι αυτό που το άτομο γνωρίζει, και ενώ προκαλεί πόνο, είναι άνετο και οικείο και για αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξει.

Ο στόχος της θεραπείας είναι η επούλωση του σχήματος, έτσι ώστε το σχήμα να βγαίνει σπανιότερα και με μικρότερη ένταση στην επιφάνεια, αλλά και να βοηθήσει το άτομο να βρει πιο λειτουργικούς τρόπους να καλύψει τις πυρηνικές συναισθηματικές του ανάγκες.